E-Learnings

E-LearningKoordinatoren-Schulung
Oktober 9, 2019

Koordinatoren-Schulung_Modul_2.2

Betreuung_Ziele-und-Kanäle-Kombination
€99,00

E-LearningKoordinatoren-Schulung
Oktober 9, 2019

Koordinatoren Schulung Modul 2.1

Entwicklungsschritte der Mentor Mentee Zusammenarbeit
€99,00

E-LearningKoordinatoren-Schulung
Oktober 9, 2019

Koordinatoren-Schulung_Modul_1.5

Interview Matching mit Video eingebettet
€99,00

E-LearningKoordinatoren-Schulung
Oktober 9, 2019

Koordinatoren-Schulung_Modul_1.4

Ansprache und Auswahl-x
€99,00